Przedszkole Promujące Zdrowie.

Program Przedszkole Promujące Zdrowie (PPZ)  ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola i ich rodziny będą cieszyły się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia. Przez cały rok szkolny będziemy podejmować szereg inicjatyw, aby uświadamiać znaczenie zdrowego stylu życia, które będzie owocować w przyszłości.

Koncepcja i zasady tworzenia przedszkola promującego zdrowie:

Podstawą tworzenia przedszkola promującego zdrowie jest koncepcja promocji zdrowia i wykorzystywane w niej specyficzne podejścia. Poznanie i zrozumienie tej koncepcji jest niezbędne dla wdrażania i rozwoju Przedszkola Promującego Zdrowie.

Co to jest „zdrowie”?

Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

  • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
  • podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
  • realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach PPZ.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:

  1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
    2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
    3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i stwarza warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
    4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Tworzenie i rozwój Przedszkola Promującego Zdrowie to proces wielu zmian dokonywanych przez członków jego społeczności. Zmiany te dotyczą jednostek oraz przedszkola jako instytucji i siedliska. Jest to proces długotrwały, gdyż efektów zmian, w tym zmian zachowań zdrowotnych ludzi, można oczekiwać po kilku latach systematycznych działań.

Prezentacja naszych działań

Nie ma nic lepszego i zdrowszego niż samodzielnie wyhodowana rzeżucha na własnej śniadaniowej kanapce!!

Sadzenie cebuli na szczypiorek do doniczek to sprawdzony sposób, aby o dowolnej porze roku mieć świeżą, zdrową nowalijkę z własnej uprawy.

Chłopcy bardzo zaangażowani…

PRZEZ CAŁY ROK KORZYSTAMY ZE ŚWIEŻEGO POWIETRZA.

UCZYMY SIĘ JAK DBAĆ O HIGIENĘ I ZĘBY.

POZNAJEMY SWOJE EMOCJE.UCZYMY SIĘ JAK RADZIĆ SOBIE Z NIMI.

ZACHĘCAMY DZIECI DO POZNAWANIA RÓŻNYCH SMAKÓW I JEDZENIA ZDROWYCH PRZEKĄSEK.

W ZDROWYM CIELE -ZDROWY DUCH! DLA NAS WAŻNY CODZIENNIE RUCH!

UPRAWIAMY OGRÓDEK PRZEDSZKOLNY

Możliwość komentowania jest wyłączona.