RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 5

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Godziny pracy przedszkola 6.30-16.00

Realizacja podstawy programowej 8.00-13.00

lp Czynności Grupa I Grupa II Grupa III
1 Schodzenie się dzieci, praca indy indywidualna i w zespołach 7.00-8.00 6.30-8.00 7.00-8.00
2 Śniadanie 8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30
3 Zorganizowane zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, sytuacje edukacyjne 9.30 –10.00 9.00-10.00 9.00-10.00
4 II śniadanie 10.15-10.30 10.15-10.30 10.15-10.30
5 Pobyt na świeżym powietrzu plac zabaw, spacery,wycieczki.

zabawy dowolne w sali w przypadku nieodpowiedniej pogody.

10:30 – 11:30 10:30 – 11:30 10:30 – 11:30
6 Obiad I (pierwsze danie) 11.45-12.00 11.45-12.00 11.45-12.00
7 Odpoczynek, relaksacja 12.15-13.30 12.00-12.45 12.00-12.30
8 Zajęcia dodatkowe 13.00-14.00 13.00-14.00
9 Obiad II (drugie danie) 14.15-14.30 14.15-14.30 14.15-14.30
10 Zabawy, gry,

praca indywidualna i w zespołach , pobyt na placu przedszkolnym14.30-15.30 14.30-15.30

14.30-16.00

Możliwość komentowania jest wyłączona.