RADA PEDAGOGICZNA

Regina Sławińska –przewodnicząca

Aneta Ignatowicz

Agnieszka Pliszka

Agata Kołodziejczyk

Małgorzata Ziółek

Bogumiła Zacharek

Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie oraz pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi przedszkolnymi. Pomimo tego ciągle doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w licznych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniach. Daje to nam możliwość pracy z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod.


Możliwość komentowania jest wyłączona.