Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE – ROK SZKOLNY 2016/2017

Opłaty za przedszkole przelewamy na konto

BANK MILENIUM SA

26116022020000000316168053

Termin wpłaty do 20-go każdego miesiąca

I.    Opłata za żywienie ( śniadanie ,II śniadanie ,obiad I –zupa, obiad – II danie  )  – 5,50 zł


Opłata po raz pierwszy  pobierana jest z góry za cały miesiąc. Ulega  ona zwrotowi w miesiącu następnym w przypadku nieobecności dziecka (wysokość zwrotu zależna jest od ilości dni absencji).

II.    Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.


Zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne wynosi:

* Koszt jednostkowy za każdą zadeklarowana w umowie rozpoczętą godzinę korzystania  dziecka ze świadczeń przedszkola wynosi 1 zł.

* Pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu  w ramach realizacji podstawy programowej (  w godz. 8- 13) jest nieodpłatny.

* Opłata ta podobnie jak opłata za wyżywienie pobierana jest tylko za dni obecności dziecka w przedszkolu np. – przy zadeklarowaniu pobytu w godz. 7-15  opłata dzienna

wynosi 3 zł.  Wraz  z  wyżywieniem – dzienny koszt  to  8,50 zł. Opłata miesięczna jest  iloczynem kosztu dziennego oraz liczby obecnych dni w przedszkolu.

III. Składka na fundusz Rady Rodziców.


Wysokość składki na  fundusz Rady Rodziców  jest ustalana przez rodziców na zebraniu ogólnym we wrześniu ( obecnie roczna składka to 120 zł)

Z funduszu Rady Rodziców opłacane są  m.in.

spektakle teatralne ,

comiesięczne koncerty muzyczne Filharmonii Olsztyńskiej

bilety do kina, imprezy okolicznościowe,

festyny rodzinne

edukacyjne wycieczki autokarowe

warsztaty perkusyjne

upominki i prezenty, paczki  dla dzieci z okazji  Mikołajek,  Balu Karnawałowego

prezenty dla dzieci kończących edukację w przedszkolu,

dodatkowe atrakcje  dla dzieci,

Możliwość komentowania jest wyłączona.