Wykorzystujemy między innymi elementy metod:

  • Pedagogika Zabawy (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę)
  • Metoda Weroniki Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientację w przestrzeni)
  • „Sojusz Metod” – E. Arciszewskiej (połączenie elementów różnych metod, pozwalających dzieciom na wczesne zdobycie umiejętności czytania)
  • ,,Odimienna nauka czytania” Ireny Majchrzak
  • ,,Kinezjologia edukacyjna”- Paula Dennisona
  • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej (zabawy pozwalające na poznanie i zrozumienie pojęć matematycznych).
  • Koncepcja muzyczna Carla Orffa (zabawy ruchowo-muzyczno-słowne rozwijające inwencję twórczą dzieci
  • Edukacja przez ruch- Doroty Dziamskiej
  • Aktywne Słuchanie Muzyki Metodą Batii Strauss

Możliwość komentowania jest wyłączona.