„Eko-zakręceni”

Ekologia - Szkolne Blogi

Wszyscy zauważamy znaczne przyspieszenie degradacji środowiska, jakie nastąpiło w minionym dziesięcioleciu. Problematyka ekologiczna znalazła się w centrum uwagi i wymaga  podjęcia pilnych środków zaradczych, jak również  niezbędne jest dokonywanie zmian w ludzkiej świadomości na drodze edukacji.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od  najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Wykorzystując fakt uczęszczania dzieci do przedszkola i większą wrażliwość dziecka małego, chcemy położyć większy akcent kompleksowy na edukację ekologiczną.

„Eko-zakręceni’- projekt edukacji ekologicznej

linia-ruchomy-obrazek-0521

Ozdoby choinkowe z surowców wtórnych

linia-ruchomy-obrazek-0521

„Sprzątanie Świata- 2021″

Możliwość komentowania jest wyłączona.