Naszym wychowankom proponujemy:

· zajęcia z rytmiki

· j. angielski

· katechezę

· zajęcia taneczne – taniec nowoczesny

· warsztaty muzyczno-perkusyne

· zajęcia logopedyczne

· gimnastyka korekcyjna

· zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Poza tym proponujemy:

· udział w licznych projektach i grantach edukacyjnych

· cykle koncertów Filharmonii Olsztyńskiej

· podstawy edukacji komputerowej i multimedialnej (grupa 5 i 6 – latki)

· spektakle teatralne

· udział w licznych konkursach plastycznych i muzycznych

· ciekawe wycieczki krajoznawczo – edukacyjne

· imprezy przedszkolne: bale, festyny, pikniki, rajdy

· wizyty i spotkania z ciekawymi ludźmi

Możliwość komentowania jest wyłączona.